top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Политика за поверителност

Hyperclothing.shop е управляван от условията и политиката ни за конфиденциалност посочени по-долу. Разбира се, всички тези условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и българското законодателство. Те ще бъдат обвързващи за Вас, така че, Моля прочетете ги внимателно. Трябва да сте наясно, че ние можем да променяме по наше усмотрение тези правила по-всяко време, без предварително уведомление, така че Ви молим да проверявате нашия сайт за актуализации.

Лични данни

Информацията, която ние съхраняваме за Вас, трябва да бъде точна и актуална. Вие можете да проверите и измените информацията във Вашия акаунт. Hyperclothing.shop се ангажира да защитава Вашите лични данни. Ние събираме тази информация само и единствено, за да обработим Вашата поръчка и няма да се възползваме от тези детайли. Ние никога няма да дадем Вашите лични данни или подробности за Вас на която и да е друга компания или трета страна. Тези данни ще бъдат използвани единствено от куриерската фирма, което е необходимо, за да се извърши доставката на Вашата поръка. Когато направите покупка от hyperclothing.shop, ще бъдете помолени да предоставите Вашите имена, имейл адрес, адрес за фактуриране, адрес за доставка. Подробностите на всичките Ви сделки с Нас ще бъдат събирани и съхранявани.

Лични данни

Информацията, която ние съхраняваме за Вас, трябва да бъде точна и актуална. Вие можете да проверите и измените информацията във Вашия акаунт. Hyperclothing.shop се ангажира да защитава Вашите лични данни. Ние събираме тази информация само и единствено, за да обработим Вашата поръчка и няма да се възползваме от тези детайли. Ние никога няма да дадем Вашите лични данни или подробности за Вас на която и да е друга компания или трета страна. Тези данни ще бъдат използвани единствено от куриерската фирма, което е необходимо, за да се извърши доставката на Вашата поръка. Когато направите покупка от hyperclothing.shop, ще бъдете помолени да предоставите Вашите имена, имейл адрес, адрес за фактуриране, адрес за доставка. Подробностите на всичките Ви сделки с Нас ще бъдат събирани и съхранявани.

bottom of page